Onze diensten


  • Uw EIGEN E-ACADEMY

Voor bedrijven die geen eigen intranet hebben, bieden wij de e-velop academy. Hier kunnen individuele medewerkers een programma volgen die we samen met de organisatie in co-creatie hebben ontwikkeld. Voor bedrijven die geen intranet hebben en wel een eigen leeromgeving willen hebben, bieden wij de bedrijfsacademy met een eigen look en feel. Heeft uw bedrijf al een eigen intranet en een eigen leeromgeving (Moodle based) en wilt u deze omgeving vullen met inspirerende leer- en ontwikk elmogelijkheden, dan onwikkelen wij deze graag voor onze klanten. U heeft al een eigen e-platform voor 50 gebruikers vanaf 75 euro per kwartaal met verschillende 'tools' om uw eigen training of cursus vorm te kunnen geven. Afhankelijk van uw wensen komen daar nog eenmalige opstartkosten bij. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.


  • PRE- EN ONBOARDING OP MAAT

Zo ontwikkelen wij samen met u een pre- en onboardingsprogramma op maat. Volgens een stappenplan ontwerpen we het proces en stellen het direct beschikbaar via onze e-academy. Ook gedurende de uitvoering van de onboarding kijken we op de achtergrond mee en zetten we de onboardingspiegel in. Na 100 dagen koppelen we de antwoorden op de spiegel terug aan het bedrijf en geven we advies over mogelijke verbeterpunten. Deze verbeterpunten zijn gericht op thema's die voorwaardelijk zijn bij het langdurig behouden van goede medewerkers en bij het handhaven of verbeteren van de productiviteit. Zo koppelen we onze organisatiekennis aan de onboarding.

Bij dit proces betrekken we verschillende medewerkers van de organisatie en we leiden een interne Moodle medewerker op. Deze Moodle expert (in de dop) zorgt voor het onderhoud nadat we het proces opleveren.


  • Workshop pre- en onboarden

De workshop, zoals eerder genoemd, kun je ook op zichzelf inzetten. Je werkt dan onder deskundige (en organisatiekundige) begeleiding aan een concept onboarding. We geven hierbij verschillende medewerkers een actieve rol, zowel tijdens de workshop als in de uitvoering van de onboarding. We doen dat laagfrempelig zodat iedereen kan aanhaken. Deze onboarding vertalen we voor je naar een e-learning waarin nieuwe medewerkers het programma zelfstandig kunnen volgen. Activiteiten waarin andere medewerkers betrokken zijn, komen ook automatisch (op gezette tijden) onder de aandacht. Zo hoef je niet meer na te denken over de onboardingsactiviteiten tenzij je actief aan zet bent.


  • Ontwikkelprgramma's op het gebied van leiderschap

Door onze jarenlange ervaring in het trainen, opleiden en begeleiden van leidinggevenden, bieden wij onze klanten ook op maat gemaakte ontwikkelprogramma's, gericht op managers, leidinggevenden van bedrijven, die hun bedrijf willen doorontwikkelen naar een toekomstproof bedrijf. We richten ons daarbij niet op de inhoud (dus het product van het bedrijf) maar vooral op de wijze waarop het bedrijf is ingericht, functioneert en wordt bestuurt. Deze ontwikkeltrajecten zijn vaak ondersteunend aan een onboardingsprogramma op maat en worden ondersteund door een on-line leeromgeving.


  • De onboardingspiegel

De Onboardingspiegel© is een automatisch gegenereerde vragenlijst die is verwerkt in het onboardingsprogramma. Deze lijst bevraagt de nieuwe medewerker naar zijn of haar ervaring met of op een aantal thema's; de bedrijfscultuur, werksfeer, leiderschap en de wijze van leidinggeven. Uit verschillende onderzoeken blijken deze thema's een belangrijke rol te spelen bij het langdurende committeren van medewerkers aan het bedrijf of de organisatie. Sluit je met je bedrijf op deze thema's goed aan op de wensen van de nieuwe werknemersgeneraties, dan is de kans dat nieuwe medewerkers langdurig goede prestaties leveren veel groter.Heeft u een boarding vraag?

Dan verkennen we graag met u wat de mogelijkheden zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Sturingstool, een jaarplan volgens de A3 methodiek

We hebben een eenvoudige tool ontwikkeld om een compact, resultaatgericht jaarplan te maken volgens de uitgangspunten van de A3 methodiek. Een e-learningstool waarin u uw A3 jaarplan kunt maken. Voor € 25 euro ex BTW kunt u hiervan voor de periode van 1 maand gebruik maken. Bekijk hieronder het filmpje over de sturingstool. Heeft u interesse? Wij ontvangen graag uw aanvraag!


E-learning voor uw organisatie?

Wij helpen u graag verder. Wij werken samen met een betrouwbare partner en regelen een e-learning platform voor u tegen zeer acceptabele kosten. U vult dit platform met informatie en diverse leeractiviteiten die via alle devices voor uw medewerkers beschilkbaar is. 24/7. Interesse? Wij ontvangen graag uw bericht of telefoontje.