Ons BUREAU

We zijn een klein creatief onderwijsbureau in een groot netwerk van experts. We maken leeromgevingen voor het midden-en kleinbedrijf en helpen bedrijven om maatwerk on-line trainingen en cursussen te maken. We zorgen ervoor dat deze 24/7 beschikbaar zijn in hun eigen on-line leeromgeving. Tegen lage kosten.

Voor grotere projecten werken we samen met onderwijsexperts en grotere E-learning ontwikkelaars zodat we ook vragen buiten ons eigen kennisgebied aan kunnen. We werken compact met onze klanten samen en ontwikkelen onze producten in co-creatie met onze klanten zodat ze altijd passen (maatwerk). Wij letten daarbij op de kwaliteit, de didactiek en de aansluiting met de diverse leerstijlen en -wensen.


We are a small creative education agency in a large network of experts. We create learning environments for small and medium-sized businesses and help companies create custom online training and courses. We ensure that they are available 24/7 in their own online learning environment. At low cost.

For larger projects, we work together with educational experts and larger E-learning developers so that we can also deal with questions outside our own knowledge area. We work compactly with our customers and develop our products in co-creation with our customers so that they always fit (customization). We pay attention to the quality, the didactics and the connection with the various learning styles and wishes.


ONS TEAM

Eefje Veenvliet

consultant/opleider

Ik ben adviseur, trainer en coach voor leidinggevenden op alle niveau's. Daarnaast ben ik een creatieve ontwikkelaar van leiderschaps- opleidings- en ontwikkeltrajecten. Al ruim 25 jaar werk ik samen met en in verschillende organisaties aan leren en ontwikkelen. In diverse projecten in binnen en buitenland. De laatste 5 jaar werk ik steeds meer met on-line programma's en ik zie dat het veel tijd scheelt en ruis voorkomt.

Vooral het MKB is naar mijn mening nog veel te weinig on-line. Er zijn verschillende digitale leer- ontwikkelmogelijkheden die tijd en geld besparen. Dus, kom on-line!I am an advisor, trainer and coach for executives at all levels. I am also a creative developer of leadership training and development programs. I have been working with and in various organizations on learning and developing for more than 25 years. In various projects at home and abroad. The last 5 years I have been working more and more with online programs and I see that it saves a lot of time and prevents noise.

In my opinion, SMEs in particular are still far too little on-line. There are various digital learning development options that save time and money. So, come on-line!

Met wie en voor wie werken wij:

E-learning Leiderschapsprogramma

E-aanbod website

Dierenbescherming E-learning

Trainingen

Team ontwikkeling

Leer- en Ontwikkel programma's

Leerbegeleiding

Leerbegeleiding

Chantal Niessen

Vormgever/graphic designer


Ik ondersteun de ontwikkeling van ieder leerproces via e-learning vanuit een visueel oogpunt. Iedere processtap binnen onboarden heeft een visuele essentie. Hoe beter ontwikkeling visueel wordt ondersteunt, hoe beter het geleerde blijvend geintegreerd blijft in het handelen.


I support the development of every learning process through e-learning from a visual point of view. Every process step within onboarding has a visual essence. The better development is supported visually, the better the learned remains permanently integrated in the actions.


Monique Wijnands

Sales/consultant


Ik ben verantwoordelijk voor alle sales consultancy activiteiten binnen E-velop. Ik ben het luisterend oor voor onze klanten en onderzoek samen waar verbeteringen kunnen plaatsvinden. Bij o.a. het inwerken van nieuwe medewerkers. Gezamenlijk kijken we wat het beste past binnen de organisatie.


I am responsible for all sales consultancy activities within E-velop. I am the listening ear for our customers and research together where improvements can take place. For example, training new employees. Together we look at what best suits the organization.