Ken de regels van on-boarden

https://www.pwnet.nl/instroom/artikel/2017/12/onboarding-het-leren-kennen-van-de-regels-10125964?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.116305926.1656770754.1539614923-1542140260.1539614923